Spørreundersøkelse

Etter flere år med arbeid går nå prosjektet mot slutten. I september skal kontorene tas i bruk, og det vil kun gjenstå innredning av noen enkeltstående lokaler og noe utomhusarbeid. Vi har satt stor pris på tålmodigheten til alle naboer og berørte og håper oppgraderingen av nabolaget vil føre til økt trivsel i årene som kommer.

For å lære og forbedre oss til neste prosjekt, ønsker vi at så mange naboer som mulig tar seg tid til å svare på en liten spørreundersøkelse via linken under:

https://forms.office.com/e/T7FNH1fZd3
https://forms.office.com/e/T7FNH1fZd3
Fasade mot Nordbygata (18/06/2024).

Vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en god sommer. På byggeplassen blir det naturligvis noe redusert aktivitet på grunn av ferieavvikling, men byggeledelsen vil være til stede gjennom hele sommeren og holde noe produksjon i gang.

Oppdatering om gatearbeider 31.05.2024

Gatearbeidene nærmer seg innspurten på flere fronter. Vi har nå arbeider i Urtegata, Nylandsveien og Urtepassasjen.

I Urtegata vil vi i løpet av juni starte med komplettering av arealene slik at de blir helt ferdige. Med dette arbeidet vil de siste kantsteinene komme på plass i bedene, i tillegg vil bedene kompletteres med planter og trær.

I Nylandsveien arbeider vi med fortau og kantstein slik at veien er klar til Oslo kommune skal gjøre endringer på kjøremønsteret sitt grunnet stenging av ring 1, som følge av utbyggingen av regjeringskvartalet. Disse arbeidene er i full gang og det utføres nå gravearbeider på samme måte som vi gjorde i Urtegata i vinter.  

I Norbygata gjenstår siste lag med asfalt og endring av kantsteinslinje mot byggeprosjektet. Dette arbeidet vil starte etter fellesferien og ferdigstilles fortløpende.

Ferdigstillelse av arbeidene vil skje i rekkefølgen Urtegata (gul) – Urtepassasjen (grønn) – Nylandsveien (blå) – Norbygata sammen med areal inn til nybygget (rosa).

Rekkefølge ferdigstillelse gatearbeider.

Mandag 3. Juni og tirsdag 4. Juni vil vi stille opp en mobilkran som skal løfte sedum opp på taket. Den vil stå her som vist under. Etter kranen er kjørt bort vil kjøring til alle garasjene i Urtegata foregå fra Motzfeldtsgate til gatesteinen er montert opp til Nylandsveien.  

Onsdag 5-7 Juni vil kranen flyttes til område mot Norbygata for å fortsette arbeidene med sedum.

Vi begynner virkelig å se konturene av hvordan område vil se ut etter prosjektet er ferdig. Vi synes områdene blir svært flotte med fine materialer.

Legger ved noen bilder som viser noen av arbeidene som er utført til nå.

Urtegata

Produksjon i Urtepassasjen med legging av stein, varmesløyfer og oppbygging av grunn.

Ferdige steinoverflater i Urtepassasjen, gjenbrukt stein koblet sammen med ny stein.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for gatearbeidene i Urtegata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Demontert fasadestillas

De utvendige byggheisene og fasadestillaset er ferdig demontert rundt hele bygget og alle glassene er endelig heist på plass. Videre kommer vi til å jobbe for fullt med å ferdigstille montasjen av kledningen før sommeren så utomhusarbeidene kan slippe til med brostein, møblering og plantekasser .

Demontert fasadestillas (08/05/2024).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Fremdrift fasadearbeider

Arbeidene med fasaden til Veksthuset er godt i gang og stillaset rundt bygget rives fortløpende i økende frekvens. Pr i dag er det mulig å få en forsmak av ferdig fasade mot Urtegata, dog er det den fasaden som vil ferdigstilles sist av hensyn til gatearbeidene. Fasadearbeider pågår nå for fullt på de resterende sidene av bygget. Planlagt ferdigstillelsesrekkefølge er hhv. Urtepassasjen, Nordbygata, Nydalsveien og som sagt avsluttes det med Urtegata. Med andre ord utføres arbeidene med klokken hvor start og slutt er på hjørnet Urtegata/Urtepassasjen.

Fasaden til Veksthuset er i sin helhet svært kompleks og består av flere kompliserte prosesser. Nøyaktigheten på forarbeidet og underliggende konstruksjon er essensielt for et godt resultat da det ikke er noen justeringsmulighet på de ytterste fasadekassettene.

Pågående fasadearbeider (12/02/2024).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Omkjøring for demontering av tårnkran

Fredag 12. januar skal tårnkranen på prosjektet demonteres, og det vil være behov for omkjøring frem til arbeidet er fullført. En stor mobilkran vil bli brukt for jobben, og denne vil bli plassert i Nordbygata, foran nedkjøringen til P-huset. Dette vil hindre gjennomkjøringen mellom Nylandsveien og Motzfeldts gate. Fortauet holdes åpent for fotgjengere, og tilkomst til Nordbygata P-hus vil være via innkjøringen i Breigata.

Omkjøringen vil bli skiltet, og sperringer settes opp fra kl. 11:00 på fredag. Det er planlagt at dette vil bli tilbakestilt i løpet av ettermiddagen mandag 15. januar.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no

Oppdatering på gatearbeider i Urtegata

Vi kan meddele at første fase av arbeidene i Urtegata er ferdig. Vi har gravd ned 1 meter og byttet ut gamle masser med nye. I tillegg har vi gjort ferdig deler av de permanente dekkene inn mot bygningene (se oversiktsbilde 5. desember). Vi kan se konturene av hvordan gaten vil se ut når vi er ferdige, selv om vi må vente til sommeren med å få plantefelt og bed ferdige.

Mandag ettermiddag, 11.12.23, vil kjøremønsteret inn til eiendommene endre seg fordi det skal legges storgatestein nederst i gaten. Bilde under illustrerer inn- og utkjøring til eiendommene. Det lysegrå feltet illustrerer hvor vi skal legge storgatestein.  

I uke 52 skal SL Stenlegging ha ferie og da vil det ikke være gravearbeider i Urtegata.

Etter nyttår vil arbeidene fortsette i den øvre delen av Urtegata. Da skal vi i gang med massutskiftning, slik som vi har gjort i den nedre delen av gaten. I tillegg til dette vil arbeidene med de ferdige dekkene fortsette oppover gaten, fra Motzfeldts gate i retning Vahls gate.

Som tidligere vil beboere ha mulighet til å kjøre til sine boliger fra enten Vahls gate eller Motzfeldts gate. Vi orienterer om endring av kjøremønster fortløpende. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Legger ved noen bilder som viser noen av arbeidene som er utført til nå.

Oversiktsbilde 5 desember.

Ny storgatestein ved innkjøringer og midt i gaten fra Portugal.

Den gamle gatesteinen i Urtegata er gjenbrukt som den nye overflaten.

Avslutning mot Urtegata 22.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for gatearbeidene i Urtegata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Støyende arbeid

Torsdag og fredag 12-13 oktober er det planlagt arbeid på plassen som vil generere en del støy.
Arbeidstiden for dette vil begrenses til 0800-1700 og med én time pause fra 1100-1200.
Se ytterligere informasjon i vedlagt skriv.

Vi beklager på forhånd ulempen dette vil medføre og oppfordrer til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål eller innspill.

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no


Ferdig råbygg og demontering kran

Råbygget er ferdigstilt og Veksthuset har kommet opp i sin fulle høyde. Arbeidene med tetting av klimaskallet følger tett på for å kunne starte innredningen av det nye kontorbygget.

Ettersom elementmontasjen er ferdig, er det ikke lenger behov for to tårnkraner på plassen og den første tas ned allerede denne uken. Det er planlagt å bruke fredag og lørdag på demonteringen. Alt arbeid vil pågå innenfor byggeplassens inngjerding uten behov for ytterligere avsperring av området rundt.

Utsikt fra byggets tak (23/08/2023).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Oppdatering gravearbeider i Norbygata

I morgen 21. juni blir Norbygata skiltet med stenging grunnet arbeider. Område som vil stenges er begrenset og beboerne kan kjøre inn til seg selv som vist med de røde pilene i bildet i denne posten. Det ene fortauet i Norbygata vil være åpent slik at gående kommer forbi, se grønnstiplet linje. Etter hvert som arbeidene ferdigstilles, vil arbeidsområde flytte seg nordover i gaten.

Arbeidenes varighet vil være noe forlenget grunnet at vi ikke kom i gang så tidlig som opprinnelig planlagt. Det vil være arbeider i Norbygata frem til fellesferien og noen arbeider i august før vi fortsetter arbeidene i Urtegata.

Arbeidene i Norbygata omhandler bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13.

Når vi sperrer gaten i Norbygata vil Urtegata bli åpnet med enveiskjøring fra Motzfeldts gate til Nylandsveien.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Oppstart gravearbeider i Norbygata

24. mai starter arbeidene i Norbygata med bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13. Arbeidene vil starte fra Norbygata 13 og gå stegvis nordover. Se skisse under for planlagt inndeling av arbeidene.

Arbeidene i Norbygata vil vare fra 24.05 frem midten av juli. Gaten vil bli stengt i hele bredden og gående og kjørende må følge skilting som blir oppsatt med prosjektets start. Vi planlegger med at trafikken blir omdirigert via Heimdalsgata.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Første fase, markert med grått (Fase 1-01), starter 24. mai og pågår ca. 2,5 uker.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no