Støyende arbeider – fundamentering

I ukene 42 til 45 (14.10.19 – 09.11.19) vil det bli utført fundamenteringsarbeider i Urtegata 9. Støynivået vil være noe tilsvarende det vi har erfart ift. tidligere spuntarbeider. Vi forholder oss til støydispen fra Bydelsoverlegen.

Ved spørsmål – ta kontakt med morten.nerli@vedal.no