Oppstart elementmontasje

Arbeidene med kjelleren går sakte men sikkert fremover og det nye året ble åpnet med oppstart av elementmontasje. I dag ble de første hulldekkene lagt, og man kan begynne å se plan U1 ta form.

Elementmontasjen vil pågå parallelt med plasstøpte betongarbeider frem til kjelleren er ferdig. Deretter vil hastigheten på montasjen økes for de resterende etasjene.
Det vil derfor bli mye tungtrafikk til prosjektet de neste månedene, men vi jobber for å påvirke annen trafikk i minst mulig grad.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Montasje hulldekker (11/01/2023).

Omkjøring til Nordbygata

Grunnet gravearbeider for nedsetting av nye kummer, vil innkjøringen til Nordbygata fra Nylandsveien sperres av i noen uker. Fortauet på den ene siden vil fortsatt kunne brukes og inn/ut-kjøring til Nordbygata P-Hus vil holdes åpen. Det vil bli skiltet om via Heimdalsgata i perioden, som vist i kartutsnittet under.

Kjørefeltene sperret mellom den røde merkingen.

Vi beklager ulempen dette måte medføre og vil forsøke å åpne gaten igjen så fort som mulig. For spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Ferdig utgravd tomt

Etter flere måneder med graving og uttransport av masser, er nå endelig nederste nivå nådd på hele tomten. Litt over 22 000 m3 har blitt kjørt vekk og vi er nå godt i gang med støping av bunnplaten og yttervegger i kjeller.

Det er tidvis mange kraner på plassen som tar opp litt plass i gatene, men disse vil om et par ukers tid bli erstattet av en ektra tårnkran. Montasjen av denne vil pågå i et par dager og vil kreve noe omlegging av trafikken i Nordbygata. Vi kommer snart med mer info ang dette.

Nystøpt bunnplate (27/10/2022).

Avsperring gater

Sommeren går mot slutten og arbeidene med utgraving for kjelleren begynner å nærme seg ferdig. Kun de siste massene mot Nordbygata gjenstår og krever noe avstenging av gaten for å gjøre plass til de siste lastebilene.

Samtidig er fundamentering av tomten i full gang, med stålkjerner som blir forankret til fjell. Boringen for disse vil fortsette en stund til fremover og vil til tider generere en del støy. Vi forsøker å holde støy til et minimum, men regner med at dette vil pågå til midten av Oktober.

På grunn av mye samtidighet med ulikt arbeid i byggegropen, har vi de nærmeste ukene rigget opp en ekstra mobilkran i gaten. Plasseringen av denne vil variere noe etter behov, men fører til at også fortauet i Nylandsveien samt et kjørefelt vil holdes sperret i perioden.

Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).
Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).

Har dere spørsmål i forbindelse med dette – ta kontakt

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Montasje tårnkran

I løpet av byggetiden skal det settes opp to tårnkraner på plassen. Bunnsekjonen til den første kranen er nå på plass og resten av kranen er planlagt montert onsdag og torsdag denne uken.

I fellesferien kommer det fortsatt til å være drift på byggeplassen. Vedals byggeledelse kommer til å være tilstede hver dag som normalt, så om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

God sommer! 🌞

Bunnseksjon for tårnkran heises på plass for innstøping i fundament (23/06/22)
Bunnseksjon for tårnkran heises på plass for innstøping i fundament (23/6/22).

Varsel om støyende arbeider

I uke 22 og 23 er det planlagt noe mer støyende arbeid enn det vanligvis kommer fra byggeplassen.
Dette kommer av arbeid med spunt, som vil pågå noen få dager, samt noe pelearbeider og fjerning av betong med pigghammer.

Vi beklager den ekstra belastningen for våre naboer og vil som alltid forsøke å holde dette til et minimum av det som er nødvendig. De mest støyende arbeidene vil begrenses til tidsrommet 0800-1700.

Ikke nøl med å ta kontakt om dere har spørsmål.

Anders Raastad Elgen, arbeidsleder. 950 84 197, anders.elgen@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder. 476 16 767, christopher.simonsen@vedal.no


Utgraving for Veksthusets kjeller

Siden oppstart har utgraving for de to nye kjelleretasjene pågått jevnt og trutt. Parallelt med dette har stål for avstiving av spuntveggene blitt montert for å ivareta jordtrykket rundt tomten.
Etterhvert som seksjon for seksjon har blitt gravd ut til korrekt høyde, støpes disse ut med betong for å danne arbeidsplattform og bidra i avstivningen.

Dette vil pågå i månedene fremover og kan nå følges via livekamera montert opp på byggeplassen. Visningen av kamera finner man på denne hjemmesiden under fanen Byggeplassinformasjon (https://www.urtekvartalet-prosjekt.no/byggeplassomrade/)

Spuntvegger avstivet for utgraving og pågående støp av arbeidsdekke (5/5/22).

Oppstart prosjekt Veksthuset

Etter noen måneder med stans i prosjektet, er nå alt klart for å kunne sette i gang byggingen av Veksthuset.
Det ble forrige uke klart at Sweco har signert leieavtale på en stor andel av kontorlokalene i dette nye bygget som skal stå ferdig sommeren 2024.

Vi har allerede startet med noen forberedende arbeider og er neste uke i full gang med utgravingen for ny kjeller.
Utgravingen skal skje seksjonsvis og vil sammen med pelefundamentering pågå frem til oktober 2022.

For å holde naboer og andre interesserte informert om prosjektet, ønsker vi å jevnlig komme med oppdateringer på denne siden i tiden fremover.
Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon eller har noen tilbakemeldinger.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Urtekvartalet – Veksthuset

Kalkstabilisering

Vi hadde tidligere i dag (18.08.21) en utblåsing under kalkstabiliseringen av grunnen. Dette førte til at det kom en støvsky ut i Urtegata som la seg på fortauet og fasaden til Urtegata 6. Vask av gate og fasade i Urtegata er bestilt og utføres så fort som mulig.

Arbeidene med kalkstabilisering vil foregå i august og september.

Har dere spørsmål i forbindelse med dette – ta kontakt.

Øivind Ryden – oivind.ryden@vedal.no – 951 20 287

Urtekvartalet – Veksthuset

Spuntarbeider

Etter en liten pause i spuntarbeidene går vi nå løs på siste etappe. Vi rammer de første nålene i dag og tar sikte på å være ferdige i midten av uke 29 (21.07.2021).

God sommer!