Urtekvartalet Veksthuset

Varsel om støyende arbeider

Som nevnt i tidligere nabovarsling vil vi starte med spuntarbeidene førstkommende mandag (21/6-21). Disse arbeidene genererer såpass sterk støy at vi ønsker å varsle igjen. Vi forholder oss til rammene i støydispensasjonen og gjør alt vi kan for å få til en effektiv fremdrift.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Øivind Ryden, produksjonsleder. 951 20 287, oivind.ryden@vedal.no

Christopher Simonsen, prosjektleder. 476 16 767, christopher.simonsen@vedal.no

Takk for tålmodigheten!

Takk for tålmodigheten!

Vi jobber nå med siste finish på Fabrikken og er klare for overlevering i neste uke. Vi i Vedal Entreprenør ønsker å takke for et godt samarbeid i byggeperioden. Dere har vært tålmodige og samarbeidsvillige og har indirekte bidratt til at vi nå overleverer bygget til riktig tid med god kvalitet.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og har i den forbindelse laget et tilbakemeldingsskjema som vi hadde satt stor pris på om dere hadde tatt dere tid til å svare på.

Lenken finner dere her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Q4hU2Si0EKZ72hZ8YgEirilf3862-FLiLD3WA85L91UNTdXR1RIOU5PUEFGUEpEWVY5RFBJQ0M0OS4u

Takk for samarbeidet!

Urtekvartalet – Veksthuset

Rystelser

Vi er nå ferdige med den første uka med rivingen for Veksthuset og vi ser at det kan være hensiktsmessig å informere litt rundt rystelsene som dette arbeidet skaper.

Gravemaskinene som benyttes til arbeidene er på 30- og 52 tonn. Under forflytning og arbeid generer disse store, tunge maskinene rystelser som kan merkes i nabobyggene. Dette er normalt med de grunnforholdene vi har i området. Fremover vil det bli noe mer rystelser og vi vil montere rystelsesmålere for å overvåke at vi er innenfor fastsatte verdier angitt av rådgivere. Disse er forventet å være i drift i løpet av de nærmeste dagene.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.

Øivind Ryden – 951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Morten Nerli – 926 56 257 – morten.nerli@vedal.no

Urtekvartalet – Fabrikken

Demontering av tårnkran

Vi vil innen få dager starte med demonteringen av tårnkranen på prosjektet. Endelig oppstartstidspunkt er foreløpig noe uklart. Da vi endelig kommer i gang vil demonteringen ta ca. tre dager. Parkeringsplassene på den andre siden av hovedporten i Urtegata 9 vil bli sperret under deler av demonteringen. Det vil bli skiltet i gata og vi vil også ha personell ute for dirigering av fotgjengere under løft. Demontering av tårnkranen er en milepæl og det betyr indirekte at prosjektet nærmer seg ferdigstillelse.

Urtekvartalet – Veksthuset

Nabovarsel 09.03.21

Vil med dette informere naboer og interessenter om at det den 15.03.21 vil bli oppstart av tunge rivearbeider i Urtegata 9. Bygningsmassen som skal rives er skissert i utklipp under og dette arbeidet vil være første fase i byggingen av Veksthuset. Arbeidet vil i hovedsak bestå av klipping og pigging av betongelementer og uttransport av masser. Arbeidene er anslått ferdigstilt i løpet av mai. Arbeidstidene for riveentreprenør er mandag til fredag 08.00 – 17.00. Under de sterkt støyende arbeidene er vi åpne for å etablere pauser midt på dagen og vi legger opp til løpende dialog med Urtehagen barnehage som er mest berørt av arbeidene.

Vi vil forsøke å informere på nytt i forkant av arbeidene med lydnivå som går inn under kategorien sterk støy.

Støydispensasjon fra Bydelsoverlegen kan lastes inn via link under.

Ta kontakt med Øivind Ryden – oivind.ryden@vedal.no – 951 20 287 eller Morten Nerli – morten.nerli@vedal.no – 926 56 257 ved eventuelle spørsmål.

Statusoppdatering Fabrikken 01.02.21

Til tross for lave temperaturer og covid-restriksjoner går produksjonen i Fabrikken fremover. De innvendige arbeidene går sin gang og vi begynner sakte men sikkert å nærme oss endestasjonen for det store produksjonstoget som har holdt samme takt i snart 18 måneder. Fremover vil det bli fokus på kompletterings- og utomhusarbeider samt å få ferdigstilt betongarbeidene i bakgården. Vi bruker mye tid på befaringer og ferdigstilling av de øverste etasjene i samarbeid med leietager og byggherre. Vi begynner å nærme oss et sluttprodukt som vi alle kan være stolte av.

Ett av de tekniske rommene i 8. etasje
Flott utsikt mot Grefsenkollen
Dansesal med utsikt over Barcode
Transparent støvbinding er det som skal til for å bevare det rå uttrykket på de gamle betongsøylene
Minikjøkken plan 8
Folieringen er i gang og rom 805 har blitt døpt Mynte
Gamle vindkryss er pusset, rustbehandlet og malt
Auditorium U1
Hovedscenen i bakgården med solid takhøyde. Stålprofiler i taket med gjennomgående bolter sørger for trygt oppheng av lysrigger og diverse utstyr.
Dekke over U1 som ble støpt i fjor vinter har blitt skrapt reint og er klart for påstøp, membran og til slutt et toppdekke

Statusoppdatering Fabrikken 26.11.20

Arbeidene går fremover i Fabrikken og vi er i rute til sommerens overlevering. Vi har vært gjennom en sommer og høst med fokus på ferdigstilling av fasader og oppføring av hovedscene i bakgården. Innredningsarbeidene har også pågått for fullt og vi er nå i gang med sluttbefaringer. Minner om at det bare er å ta kontakt med byggeplassledelsen hvis det skulle være spørsmål i forbindelse med byggeprosjektet.