Ferdig råbygg og demontering kran

Råbygget er ferdigstilt og Veksthuset har kommet opp i sin fulle høyde. Arbeidene med tetting av klimaskallet følger tett på for å kunne starte innredningen av det nye kontorbygget.

Ettersom elementmontasjen er ferdig, er det ikke lenger behov for to tårnkraner på plassen og den første tas ned allerede denne uken. Det er planlagt å bruke fredag og lørdag på demonteringen. Alt arbeid vil pågå innenfor byggeplassens inngjerding uten behov for ytterligere avsperring av området rundt.

Utsikt fra byggets tak (23/08/2023).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no