Urtekvartalet – Veksthuset

Rystelser

Vi er nå ferdige med den første uka med rivingen for Veksthuset og vi ser at det kan være hensiktsmessig å informere litt rundt rystelsene som dette arbeidet skaper.

Gravemaskinene som benyttes til arbeidene er på 30- og 52 tonn. Under forflytning og arbeid generer disse store, tunge maskinene rystelser som kan merkes i nabobyggene. Dette er normalt med de grunnforholdene vi har i området. Fremover vil det bli noe mer rystelser og vi vil montere rystelsesmålere for å overvåke at vi er innenfor fastsatte verdier angitt av rådgivere. Disse er forventet å være i drift i løpet av de nærmeste dagene.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.

Øivind Ryden – 951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Morten Nerli – 926 56 257 – morten.nerli@vedal.no

Urtekvartalet – Fabrikken

Demontering av tårnkran

Vi vil innen få dager starte med demonteringen av tårnkranen på prosjektet. Endelig oppstartstidspunkt er foreløpig noe uklart. Da vi endelig kommer i gang vil demonteringen ta ca. tre dager. Parkeringsplassene på den andre siden av hovedporten i Urtegata 9 vil bli sperret under deler av demonteringen. Det vil bli skiltet i gata og vi vil også ha personell ute for dirigering av fotgjengere under løft. Demontering av tårnkranen er en milepæl og det betyr indirekte at prosjektet nærmer seg ferdigstillelse.

Urtekvartalet – Veksthuset

Nabovarsel 09.03.21

Vil med dette informere naboer og interessenter om at det den 15.03.21 vil bli oppstart av tunge rivearbeider i Urtegata 9. Bygningsmassen som skal rives er skissert i utklipp under og dette arbeidet vil være første fase i byggingen av Veksthuset. Arbeidet vil i hovedsak bestå av klipping og pigging av betongelementer og uttransport av masser. Arbeidene er anslått ferdigstilt i løpet av mai. Arbeidstidene for riveentreprenør er mandag til fredag 08.00 – 17.00. Under de sterkt støyende arbeidene er vi åpne for å etablere pauser midt på dagen og vi legger opp til løpende dialog med Urtehagen barnehage som er mest berørt av arbeidene.

Vi vil forsøke å informere på nytt i forkant av arbeidene med lydnivå som går inn under kategorien sterk støy.

Støydispensasjon fra Bydelsoverlegen kan lastes inn via link under.

Ta kontakt med Øivind Ryden – oivind.ryden@vedal.no – 951 20 287 eller Morten Nerli – morten.nerli@vedal.no – 926 56 257 ved eventuelle spørsmål.