Avsperring gater

Sommeren går mot slutten og arbeidene med utgraving for kjelleren begynner å nærme seg ferdig. Kun de siste massene mot Nordbygata gjenstår og krever noe avstenging av gaten for å gjøre plass til de siste lastebilene.

Samtidig er fundamentering av tomten i full gang, med stålkjerner som blir forankret til fjell. Boringen for disse vil fortsette en stund til fremover og vil til tider generere en del støy. Vi forsøker å holde støy til et minimum, men regner med at dette vil pågå til midten av Oktober.

På grunn av mye samtidighet med ulikt arbeid i byggegropen, har vi de nærmeste ukene rigget opp en ekstra mobilkran i gaten. Plasseringen av denne vil variere noe etter behov, men fører til at også fortauet i Nylandsveien samt et kjørefelt vil holdes sperret i perioden.

Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).
Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).

Har dere spørsmål i forbindelse med dette – ta kontakt

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no