Ferdigstillelse kjeller

Etter litt mer enn 1 år med utgraving og betongarbeider, er nå Veksthusets to kjelleretasjer ferdig. Montasjen av det resterende råbygget fra plan 1 og oppover er i full gang og konturen av kvartalets nye bygg kommer raskt til syne i ukene og månedene frem til august.

Søylemontasje i plan 2 (11/05/2023).

Denne perioden kommer til å være preget av et stort antall leveranser med tungtransport hver dag for å holde følge med montasjelagene. Vi forsøker å tilrettelegge logistikken etter beste evne med hensyn til annen trafikk rundt plassen.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no