Prosjektinformasjon

Urtekvartalet – Fabrikken eies av Urtegata 9 AS som er eid av Eiendomsspar AS.

Prosjektet består av 3 byggetrinn (Prosjekt) som igjen er fordelt på 3 selvstendige forretningsenheter. Alle selskap er eid av Eiendomsspar.

  1. Prosjekt 1 – Fabrikken
    Selskap: Urtegata 9 S1 AS (org nr 921 985 509)
  2. Prosjekt 2 – Veksthuset
    Selskap: Urtegaten 9 AS (org nr 957 341 365
  3. Prosjekt 3 – Drivhuset
    Selskap: Urtegata 9 S3 AS (org nr 921 985 541)

Fabrikken

Byggherre: Urtegata 9 S1 AS
Prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Marked/utleie: Malling & Co
Arkitekt: A-Lab
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Fabrikken er overlevert!

Klikk under for å se fremdriftsplanen for prosjektet!

Veksthuset

Byggherre: Urtegaten 9 AS
Prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Marked/utleie: Malling & CO
Arkitekt: A-lab
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Byggeprosjektets første fase omhandler riving av eksisterende p-hus samt hulldekker og bunnplate. Deretter følger grunnarbeider og fundamentering. Bygget er planlagt innflyttingsklart andre kvartal 2024.

Klikk under for å se fremdriftsplanen for prosjektet!

Drivhuset

Byggherre: Urtegata 9 S3
Prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Marked/utleie: Malling & Co
Arkitekt: A-lab
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Totalrehabiliteringen av Drivhuset avventes inntil videre – med unntak av mindre rivearbeider i plan 4 i perioden november 2021 – januar 2022.