Fremdrift fasadearbeider

Arbeidene med fasaden til Veksthuset er godt i gang og stillaset rundt bygget rives fortløpende i økende frekvens. Pr i dag er det mulig å få en forsmak av ferdig fasade mot Urtegata, dog er det den fasaden som vil ferdigstilles sist av hensyn til gatearbeidene. Fasadearbeider pågår nå for fullt på de resterende sidene av bygget. Planlagt ferdigstillelsesrekkefølge er hhv. Urtepassasjen, Nordbygata, Nydalsveien og som sagt avsluttes det med Urtegata. Med andre ord utføres arbeidene med klokken hvor start og slutt er på hjørnet Urtegata/Urtepassasjen.

Fasaden til Veksthuset er i sin helhet svært kompleks og består av flere kompliserte prosesser. Nøyaktigheten på forarbeidet og underliggende konstruksjon er essensielt for et godt resultat da det ikke er noen justeringsmulighet på de ytterste fasadekassettene.

Pågående fasadearbeider (12/02/2024).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no