Oppdatering gravearbeider i Norbygata

I morgen 21. juni blir Norbygata skiltet med stenging grunnet arbeider. Område som vil stenges er begrenset og beboerne kan kjøre inn til seg selv som vist med de røde pilene i bildet i denne posten. Det ene fortauet i Norbygata vil være åpent slik at gående kommer forbi, se grønnstiplet linje. Etter hvert som arbeidene ferdigstilles, vil arbeidsområde flytte seg nordover i gaten.

Arbeidenes varighet vil være noe forlenget grunnet at vi ikke kom i gang så tidlig som opprinnelig planlagt. Det vil være arbeider i Norbygata frem til fellesferien og noen arbeider i august før vi fortsetter arbeidene i Urtegata.

Arbeidene i Norbygata omhandler bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13.

Når vi sperrer gaten i Norbygata vil Urtegata bli åpnet med enveiskjøring fra Motzfeldts gate til Nylandsveien.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no