Støyende arbeid

Torsdag og fredag 12-13 oktober er det planlagt arbeid på plassen som vil generere en del støy.
Arbeidstiden for dette vil begrenses til 0800-1700 og med én time pause fra 1100-1200.
Se ytterligere informasjon i vedlagt skriv.

Vi beklager på forhånd ulempen dette vil medføre og oppfordrer til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål eller innspill.

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no