Støyende arbeid

Torsdag og fredag 12-13 oktober er det planlagt arbeid på plassen som vil generere en del støy.
Arbeidstiden for dette vil begrenses til 0800-1700 og med én time pause fra 1100-1200.
Se ytterligere informasjon i vedlagt skriv.

Vi beklager på forhånd ulempen dette vil medføre og oppfordrer til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål eller innspill.

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no


Ferdig råbygg og demontering kran

Råbygget er ferdigstilt og Veksthuset har kommet opp i sin fulle høyde. Arbeidene med tetting av klimaskallet følger tett på for å kunne starte innredningen av det nye kontorbygget.

Ettersom elementmontasjen er ferdig, er det ikke lenger behov for to tårnkraner på plassen og den første tas ned allerede denne uken. Det er planlagt å bruke fredag og lørdag på demonteringen. Alt arbeid vil pågå innenfor byggeplassens inngjerding uten behov for ytterligere avsperring av området rundt.

Utsikt fra byggets tak (23/08/2023).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Oppdatering gravearbeider i Norbygata

I morgen 21. juni blir Norbygata skiltet med stenging grunnet arbeider. Område som vil stenges er begrenset og beboerne kan kjøre inn til seg selv som vist med de røde pilene i bildet i denne posten. Det ene fortauet i Norbygata vil være åpent slik at gående kommer forbi, se grønnstiplet linje. Etter hvert som arbeidene ferdigstilles, vil arbeidsområde flytte seg nordover i gaten.

Arbeidenes varighet vil være noe forlenget grunnet at vi ikke kom i gang så tidlig som opprinnelig planlagt. Det vil være arbeider i Norbygata frem til fellesferien og noen arbeider i august før vi fortsetter arbeidene i Urtegata.

Arbeidene i Norbygata omhandler bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13.

Når vi sperrer gaten i Norbygata vil Urtegata bli åpnet med enveiskjøring fra Motzfeldts gate til Nylandsveien.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Oppstart gravearbeider i Norbygata

24. mai starter arbeidene i Norbygata med bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13. Arbeidene vil starte fra Norbygata 13 og gå stegvis nordover. Se skisse under for planlagt inndeling av arbeidene.

Arbeidene i Norbygata vil vare fra 24.05 frem midten av juli. Gaten vil bli stengt i hele bredden og gående og kjørende må følge skilting som blir oppsatt med prosjektets start. Vi planlegger med at trafikken blir omdirigert via Heimdalsgata.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Første fase, markert med grått (Fase 1-01), starter 24. mai og pågår ca. 2,5 uker.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Ferdigstillelse kjeller

Etter litt mer enn 1 år med utgraving og betongarbeider, er nå Veksthusets to kjelleretasjer ferdig. Montasjen av det resterende råbygget fra plan 1 og oppover er i full gang og konturen av kvartalets nye bygg kommer raskt til syne i ukene og månedene frem til august.

Søylemontasje i plan 2 (11/05/2023).

Denne perioden kommer til å være preget av et stort antall leveranser med tungtransport hver dag for å holde følge med montasjelagene. Vi forsøker å tilrettelegge logistikken etter beste evne med hensyn til annen trafikk rundt plassen.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Utvidet arbeidstid

Fra mandag 20 februar og omtrent én mnd fremover kommer det til å være pågående arbeid på prosjektet utover normal arbeidstid.
Planlagt arbeidstid vil være frem til 2200 i hverdagene.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Oppstart elementmontasje

Arbeidene med kjelleren går sakte men sikkert fremover og det nye året ble åpnet med oppstart av elementmontasje. I dag ble de første hulldekkene lagt, og man kan begynne å se plan U1 ta form.

Elementmontasjen vil pågå parallelt med plasstøpte betongarbeider frem til kjelleren er ferdig. Deretter vil hastigheten på montasjen økes for de resterende etasjene.
Det vil derfor bli mye tungtrafikk til prosjektet de neste månedene, men vi jobber for å påvirke annen trafikk i minst mulig grad.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Montasje hulldekker (11/01/2023).

Omkjøring til Nordbygata

Grunnet gravearbeider for nedsetting av nye kummer, vil innkjøringen til Nordbygata fra Nylandsveien sperres av i noen uker. Fortauet på den ene siden vil fortsatt kunne brukes og inn/ut-kjøring til Nordbygata P-Hus vil holdes åpen. Det vil bli skiltet om via Heimdalsgata i perioden, som vist i kartutsnittet under.

Kjørefeltene sperret mellom den røde merkingen.

Vi beklager ulempen dette måte medføre og vil forsøke å åpne gaten igjen så fort som mulig. For spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Ferdig utgravd tomt

Etter flere måneder med graving og uttransport av masser, er nå endelig nederste nivå nådd på hele tomten. Litt over 22 000 m3 har blitt kjørt vekk og vi er nå godt i gang med støping av bunnplaten og yttervegger i kjeller.

Det er tidvis mange kraner på plassen som tar opp litt plass i gatene, men disse vil om et par ukers tid bli erstattet av en ektra tårnkran. Montasjen av denne vil pågå i et par dager og vil kreve noe omlegging av trafikken i Nordbygata. Vi kommer snart med mer info ang dette.

Nystøpt bunnplate (27/10/2022).

Avsperring gater

Sommeren går mot slutten og arbeidene med utgraving for kjelleren begynner å nærme seg ferdig. Kun de siste massene mot Nordbygata gjenstår og krever noe avstenging av gaten for å gjøre plass til de siste lastebilene.

Samtidig er fundamentering av tomten i full gang, med stålkjerner som blir forankret til fjell. Boringen for disse vil fortsette en stund til fremover og vil til tider generere en del støy. Vi forsøker å holde støy til et minimum, men regner med at dette vil pågå til midten av Oktober.

På grunn av mye samtidighet med ulikt arbeid i byggegropen, har vi de nærmeste ukene rigget opp en ekstra mobilkran i gaten. Plasseringen av denne vil variere noe etter behov, men fører til at også fortauet i Nylandsveien samt et kjørefelt vil holdes sperret i perioden.

Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).
Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).

Har dere spørsmål i forbindelse med dette – ta kontakt

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no