Avsperring gater

Sommeren går mot slutten og arbeidene med utgraving for kjelleren begynner å nærme seg ferdig. Kun de siste massene mot Nordbygata gjenstår og krever noe avstenging av gaten for å gjøre plass til de siste lastebilene.

Samtidig er fundamentering av tomten i full gang, med stålkjerner som blir forankret til fjell. Boringen for disse vil fortsette en stund til fremover og vil til tider generere en del støy. Vi forsøker å holde støy til et minimum, men regner med at dette vil pågå til midten av Oktober.

På grunn av mye samtidighet med ulikt arbeid i byggegropen, har vi de nærmeste ukene rigget opp en ekstra mobilkran i gaten. Plasseringen av denne vil variere noe etter behov, men fører til at også fortauet i Nylandsveien samt et kjørefelt vil holdes sperret i perioden.

Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).
Sperret gate for oppstilling av mobilkran (29/08/22).

Har dere spørsmål i forbindelse med dette – ta kontakt

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Utgraving for Veksthusets kjeller

Siden oppstart har utgraving for de to nye kjelleretasjene pågått jevnt og trutt. Parallelt med dette har stål for avstiving av spuntveggene blitt montert for å ivareta jordtrykket rundt tomten.
Etterhvert som seksjon for seksjon har blitt gravd ut til korrekt høyde, støpes disse ut med betong for å danne arbeidsplattform og bidra i avstivningen.

Dette vil pågå i månedene fremover og kan nå følges via livekamera montert opp på byggeplassen. Visningen av kamera finner man på denne hjemmesiden under fanen Byggeplassinformasjon (https://www.urtekvartalet-prosjekt.no/byggeplassomrade/)

Spuntvegger avstivet for utgraving og pågående støp av arbeidsdekke (5/5/22).

Oppstart prosjekt Veksthuset

Etter noen måneder med stans i prosjektet, er nå alt klart for å kunne sette i gang byggingen av Veksthuset.
Det ble forrige uke klart at Sweco har signert leieavtale på en stor andel av kontorlokalene i dette nye bygget som skal stå ferdig sommeren 2024.

Vi har allerede startet med noen forberedende arbeider og er neste uke i full gang med utgravingen for ny kjeller.
Utgravingen skal skje seksjonsvis og vil sammen med pelefundamentering pågå frem til oktober 2022.

For å holde naboer og andre interesserte informert om prosjektet, ønsker vi å jevnlig komme med oppdateringer på denne siden i tiden fremover.
Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon eller har noen tilbakemeldinger.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Urtekvartalet – Veksthuset

Kalkstabilisering

Vi hadde tidligere i dag (18.08.21) en utblåsing under kalkstabiliseringen av grunnen. Dette førte til at det kom en støvsky ut i Urtegata som la seg på fortauet og fasaden til Urtegata 6. Vask av gate og fasade i Urtegata er bestilt og utføres så fort som mulig.

Arbeidene med kalkstabilisering vil foregå i august og september.

Har dere spørsmål i forbindelse med dette – ta kontakt.

Øivind Ryden – oivind.ryden@vedal.no – 951 20 287

Urtekvartalet – Veksthuset

Spuntarbeider

Etter en liten pause i spuntarbeidene går vi nå løs på siste etappe. Vi rammer de første nålene i dag og tar sikte på å være ferdige i midten av uke 29 (21.07.2021).

God sommer!

Urtekvartalet Veksthuset

Varsel om støyende arbeider

Som nevnt i tidligere nabovarsling vil vi starte med spuntarbeidene førstkommende mandag (21/6-21). Disse arbeidene genererer såpass sterk støy at vi ønsker å varsle igjen. Vi forholder oss til rammene i støydispensasjonen og gjør alt vi kan for å få til en effektiv fremdrift.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Øivind Ryden, produksjonsleder. 951 20 287, oivind.ryden@vedal.no

Christopher Simonsen, prosjektleder. 476 16 767, christopher.simonsen@vedal.no

Takk for tålmodigheten!

Takk for tålmodigheten!

Vi jobber nå med siste finish på Fabrikken og er klare for overlevering i neste uke. Vi i Vedal Entreprenør ønsker å takke for et godt samarbeid i byggeperioden. Dere har vært tålmodige og samarbeidsvillige og har indirekte bidratt til at vi nå overleverer bygget til riktig tid med god kvalitet.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og har i den forbindelse laget et tilbakemeldingsskjema som vi hadde satt stor pris på om dere hadde tatt dere tid til å svare på.

Lenken finner dere her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Q4hU2Si0EKZ72hZ8YgEirilf3862-FLiLD3WA85L91UNTdXR1RIOU5PUEFGUEpEWVY5RFBJQ0M0OS4u

Takk for samarbeidet!