Naboinformasjon

Vi er godt i gang med riving og grunnarbeider i Urtegata 9 og i den forbindelse ønsker vi å spre litt informasjon.

Det er hengt opp en postkasse på informasjonstavle ved «Port 1». Her er det mulig å komme med eventuelle innspill og tilbakemeldinger. Tilbakemeldingsskjema er under utarbeidelse og vil bli publisert på nettsiden og hengt opp på informasjonstavle ved ferdigstillelse. Elektroniske tilbakemeldinger sendes til christopher.simonsen@vedal.no.

Link til infoskriv og hovedfremdriftsplan fra byggeledelsen finner dere under.