Oppstart elementmontasje

Arbeidene med kjelleren går sakte men sikkert fremover og det nye året ble åpnet med oppstart av elementmontasje. I dag ble de første hulldekkene lagt, og man kan begynne å se plan U1 ta form.

Elementmontasjen vil pågå parallelt med plasstøpte betongarbeider frem til kjelleren er ferdig. Deretter vil hastigheten på montasjen økes for de resterende etasjene.
Det vil derfor bli mye tungtrafikk til prosjektet de neste månedene, men vi jobber for å påvirke annen trafikk i minst mulig grad.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Montasje hulldekker (11/01/2023).