Oppstart gravearbeider i Norbygata

24. mai starter arbeidene i Norbygata med bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13. Arbeidene vil starte fra Norbygata 13 og gå stegvis nordover. Se skisse under for planlagt inndeling av arbeidene.

Arbeidene i Norbygata vil vare fra 24.05 frem midten av juli. Gaten vil bli stengt i hele bredden og gående og kjørende må følge skilting som blir oppsatt med prosjektets start. Vi planlegger med at trafikken blir omdirigert via Heimdalsgata.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Første fase, markert med grått (Fase 1-01), starter 24. mai og pågår ca. 2,5 uker.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Ferdigstillelse kjeller

Etter litt mer enn 1 år med utgraving og betongarbeider, er nå Veksthusets to kjelleretasjer ferdig. Montasjen av det resterende råbygget fra plan 1 og oppover er i full gang og konturen av kvartalets nye bygg kommer raskt til syne i ukene og månedene frem til august.

Søylemontasje i plan 2 (11/05/2023).

Denne perioden kommer til å være preget av et stort antall leveranser med tungtransport hver dag for å holde følge med montasjelagene. Vi forsøker å tilrettelegge logistikken etter beste evne med hensyn til annen trafikk rundt plassen.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no