Omkjøring for demontering av tårnkran

Fredag 12. januar skal tårnkranen på prosjektet demonteres, og det vil være behov for omkjøring frem til arbeidet er fullført. En stor mobilkran vil bli brukt for jobben, og denne vil bli plassert i Nordbygata, foran nedkjøringen til P-huset. Dette vil hindre gjennomkjøringen mellom Nylandsveien og Motzfeldts gate. Fortauet holdes åpent for fotgjengere, og tilkomst til Nordbygata P-hus vil være via innkjøringen i Breigata.

Omkjøringen vil bli skiltet, og sperringer settes opp fra kl. 11:00 på fredag. Det er planlagt at dette vil bli tilbakestilt i løpet av ettermiddagen mandag 15. januar.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no