Oppstart gravearbeider i Norbygata

24. mai starter arbeidene i Norbygata med bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13. Arbeidene vil starte fra Norbygata 13 og gå stegvis nordover. Se skisse under for planlagt inndeling av arbeidene.

Arbeidene i Norbygata vil vare fra 24.05 frem midten av juli. Gaten vil bli stengt i hele bredden og gående og kjørende må følge skilting som blir oppsatt med prosjektets start. Vi planlegger med at trafikken blir omdirigert via Heimdalsgata.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Første fase, markert med grått (Fase 1-01), starter 24. mai og pågår ca. 2,5 uker.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no