Historie

Utbyggingen av tomten mellom nåværende Urtegata og Norbygata tok til etter en storbrann i området og samtidig med den kraftige byveksten i Oslo på slutten av 1800-tallet.

Bygningen nærmest Urtegata ble oppført som listefabrikk og høvleri i 1897. Cirka 30 år senere, i 1927, ble det oppført en mindre bygning for trykkerivirksomhet. Denne ble kraftig utvidet både i høyden og østover mot Motzfeldts gate nye 30 år senere, først i 1957 og deretter i 1966.

Dette er bygget som skal rehabiliteres og som kalles Fabrikken.

Figur 01: Det høye bygget i bakgrunnen viser Fabrikken i 1966.

I 1991 overtok Eiendomsspar eiendommen. Bygningsmassen ble totalrenovert på slutten av 1990 tallet da blant annet Securitas flyttet inn i eiendommen (1998).

Figur 02: Fabrikken. Her fotografert i 1977.