Oppdatering på gatearbeider i Urtegata

Vi kan meddele at første fase av arbeidene i Urtegata er ferdig. Vi har gravd ned 1 meter og byttet ut gamle masser med nye. I tillegg har vi gjort ferdig deler av de permanente dekkene inn mot bygningene (se oversiktsbilde 5. desember). Vi kan se konturene av hvordan gaten vil se ut når vi er ferdige, selv om vi må vente til sommeren med å få plantefelt og bed ferdige.

Mandag ettermiddag, 11.12.23, vil kjøremønsteret inn til eiendommene endre seg fordi det skal legges storgatestein nederst i gaten. Bilde under illustrerer inn- og utkjøring til eiendommene. Det lysegrå feltet illustrerer hvor vi skal legge storgatestein.  

I uke 52 skal SL Stenlegging ha ferie og da vil det ikke være gravearbeider i Urtegata.

Etter nyttår vil arbeidene fortsette i den øvre delen av Urtegata. Da skal vi i gang med massutskiftning, slik som vi har gjort i den nedre delen av gaten. I tillegg til dette vil arbeidene med de ferdige dekkene fortsette oppover gaten, fra Motzfeldts gate i retning Vahls gate.

Som tidligere vil beboere ha mulighet til å kjøre til sine boliger fra enten Vahls gate eller Motzfeldts gate. Vi orienterer om endring av kjøremønster fortløpende. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Legger ved noen bilder som viser noen av arbeidene som er utført til nå.

Oversiktsbilde 5 desember.

Ny storgatestein ved innkjøringer og midt i gaten fra Portugal.

Den gamle gatesteinen i Urtegata er gjenbrukt som den nye overflaten.

Avslutning mot Urtegata 22.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for gatearbeidene i Urtegata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no