Urtekvartalet – Veksthuset

Rystelser

Vi er nå ferdige med den første uka med rivingen for Veksthuset og vi ser at det kan være hensiktsmessig å informere litt rundt rystelsene som dette arbeidet skaper.

Gravemaskinene som benyttes til arbeidene er på 30- og 52 tonn. Under forflytning og arbeid generer disse store, tunge maskinene rystelser som kan merkes i nabobyggene. Dette er normalt med de grunnforholdene vi har i området. Fremover vil det bli noe mer rystelser og vi vil montere rystelsesmålere for å overvåke at vi er innenfor fastsatte verdier angitt av rådgivere. Disse er forventet å være i drift i løpet av de nærmeste dagene.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.

Øivind Ryden – 951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Morten Nerli – 926 56 257 – morten.nerli@vedal.no

Urtekvartalet – Fabrikken

Demontering av tårnkran

Vi vil innen få dager starte med demonteringen av tårnkranen på prosjektet. Endelig oppstartstidspunkt er foreløpig noe uklart. Da vi endelig kommer i gang vil demonteringen ta ca. tre dager. Parkeringsplassene på den andre siden av hovedporten i Urtegata 9 vil bli sperret under deler av demonteringen. Det vil bli skiltet i gata og vi vil også ha personell ute for dirigering av fotgjengere under løft. Demontering av tårnkranen er en milepæl og det betyr indirekte at prosjektet nærmer seg ferdigstillelse.

Urtekvartalet – Veksthuset

Nabovarsel 09.03.21

Vil med dette informere naboer og interessenter om at det den 15.03.21 vil bli oppstart av tunge rivearbeider i Urtegata 9. Bygningsmassen som skal rives er skissert i utklipp under og dette arbeidet vil være første fase i byggingen av Veksthuset. Arbeidet vil i hovedsak bestå av klipping og pigging av betongelementer og uttransport av masser. Arbeidene er anslått ferdigstilt i løpet av mai. Arbeidstidene for riveentreprenør er mandag til fredag 08.00 – 17.00. Under de sterkt støyende arbeidene er vi åpne for å etablere pauser midt på dagen og vi legger opp til løpende dialog med Urtehagen barnehage som er mest berørt av arbeidene.

Vi vil forsøke å informere på nytt i forkant av arbeidene med lydnivå som går inn under kategorien sterk støy.

Støydispensasjon fra Bydelsoverlegen kan lastes inn via link under.

Ta kontakt med Øivind Ryden – oivind.ryden@vedal.no – 951 20 287 eller Morten Nerli – morten.nerli@vedal.no – 926 56 257 ved eventuelle spørsmål.

Statusoppdatering Fabrikken 01.02.21

Til tross for lave temperaturer og covid-restriksjoner går produksjonen i Fabrikken fremover. De innvendige arbeidene går sin gang og vi begynner sakte men sikkert å nærme oss endestasjonen for det store produksjonstoget som har holdt samme takt i snart 18 måneder. Fremover vil det bli fokus på kompletterings- og utomhusarbeider samt å få ferdigstilt betongarbeidene i bakgården. Vi bruker mye tid på befaringer og ferdigstilling av de øverste etasjene i samarbeid med leietager og byggherre. Vi begynner å nærme oss et sluttprodukt som vi alle kan være stolte av.

Ett av de tekniske rommene i 8. etasje
Flott utsikt mot Grefsenkollen
Dansesal med utsikt over Barcode
Transparent støvbinding er det som skal til for å bevare det rå uttrykket på de gamle betongsøylene
Minikjøkken plan 8
Folieringen er i gang og rom 805 har blitt døpt Mynte
Gamle vindkryss er pusset, rustbehandlet og malt
Auditorium U1
Hovedscenen i bakgården med solid takhøyde. Stålprofiler i taket med gjennomgående bolter sørger for trygt oppheng av lysrigger og diverse utstyr.
Dekke over U1 som ble støpt i fjor vinter har blitt skrapt reint og er klart for påstøp, membran og til slutt et toppdekke

Statusoppdatering Fabrikken 26.11.20

Arbeidene går fremover i Fabrikken og vi er i rute til sommerens overlevering. Vi har vært gjennom en sommer og høst med fokus på ferdigstilling av fasader og oppføring av hovedscene i bakgården. Innredningsarbeidene har også pågått for fullt og vi er nå i gang med sluttbefaringer. Minner om at det bare er å ta kontakt med byggeplassledelsen hvis det skulle være spørsmål i forbindelse med byggeprosjektet.

Naboinformasjon 13.06.20

Hei!

Sommeren har for alvor meldt sin ankomst med høye temperaturer og tropenetter, og tiden er inne for en liten oppdatering med tanke på byggearbeidene i Urtekvartalet.

Vi har lagt bak oss noen vinter- og vårmåneder med mye stål- og betongarbeider og i midten av mai monterte og støpte vi det siste dekket på det nye tilbygget til Fabrikken. Vi har gjort unna store riveoperasjoner, ferdigstilt fasader og kommet særdeles godt i gang med innvendige arbeider – både tekniske og bygningsmessige.

I månedene fremover vil vi ha fokus på å ferdigstille fasader og glass/alu-montasje i tillegg til grunnarbeider for tilbygg i bakgården samtidig som de innvendige arbeidene skrider fremover. Støynivå og omfang vil være tilnærmet likt det vi ser i dag.

Vi har valgt å holde byggeplassen åpen gjennom ferien. Dette gjør vi fordi vi ser at det er nødvendig, men aktiviteten vil oppleves som redusert i forhold til nåværende nivå.

Vi har forståelse for at byggearbeidene til tider kan være en stor belastning. Vi vil takke for tålmodigheten i månedene som har gått og minner igjen om at det bare er å ta kontakt hvis det skulle være noe.

God sommer!

Naboinformasjon 29.01.20

Her kommer en liten statusoppdatering på prosjektet i Urtegata 9.

2019 var et år preget av mye riving og arbeider i grunnen. Vi har fraktet ut 1 500 tonn med hovedsakelig stål og betong og vi har utført grunnarbeider som gjør at vi i slutten av januar er klare for å reise tilbygget. Rehabiliteringen av Fabrikkens fasade er også langt på vei og vi er snart klare for å pusse de tre første fasadeveggene. Med vindusleveranse annenhver uke jobber vi hardt mot å nå målet for tett bygg som er 01.06.20. Vi håper på at 2020 blir et produktivt år og vi vil takke for godt naboskap i året som har gått.

Nettsiden er blant annet oppdatert med revidert fremdriftsplan. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller kommentarer.

Støyende arbeider – fundamentering

I ukene 42 til 45 (14.10.19 – 09.11.19) vil det bli utført fundamenteringsarbeider i Urtegata 9. Støynivået vil være noe tilsvarende det vi har erfart ift. tidligere spuntarbeider. Vi forholder oss til støydispen fra Bydelsoverlegen.

Ved spørsmål – ta kontakt med morten.nerli@vedal.no

Støyende arbeider uke 37-39

Mellom onsdag 11/9 og onsdag 25/9 vil vi vibrere ned spunt i Urtegata. Støybildet er tilnærmet likt det vi erfarte tidligere i sommer. Vi skal gjøre det vi kan for å minimere støyen og forholder oss til støydispen gitt av Bydelsoverlegen.

Ved spørsmål ta kontakt med morten.nerli@vedal.no.

Beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.