Urtekvartalet – Veksthuset

Nabovarsel 09.03.21

Vil med dette informere naboer og interessenter om at det den 15.03.21 vil bli oppstart av tunge rivearbeider i Urtegata 9. Bygningsmassen som skal rives er skissert i utklipp under og dette arbeidet vil være første fase i byggingen av Veksthuset. Arbeidet vil i hovedsak bestå av klipping og pigging av betongelementer og uttransport av masser. Arbeidene er anslått ferdigstilt i løpet av mai. Arbeidstidene for riveentreprenør er mandag til fredag 08.00 – 17.00. Under de sterkt støyende arbeidene er vi åpne for å etablere pauser midt på dagen og vi legger opp til løpende dialog med Urtehagen barnehage som er mest berørt av arbeidene.

Vi vil forsøke å informere på nytt i forkant av arbeidene med lydnivå som går inn under kategorien sterk støy.

Støydispensasjon fra Bydelsoverlegen kan lastes inn via link under.

Ta kontakt med Øivind Ryden – oivind.ryden@vedal.no – 951 20 287 eller Morten Nerli – morten.nerli@vedal.no – 926 56 257 ved eventuelle spørsmål.