Naboinformasjon 29.01.20

Her kommer en liten statusoppdatering på prosjektet i Urtegata 9.

2019 var et år preget av mye riving og arbeider i grunnen. Vi har fraktet ut 1 500 tonn med hovedsakelig stål og betong og vi har utført grunnarbeider som gjør at vi i slutten av januar er klare for å reise tilbygget. Rehabiliteringen av Fabrikkens fasade er også langt på vei og vi er snart klare for å pusse de tre første fasadeveggene. Med vindusleveranse annenhver uke jobber vi hardt mot å nå målet for tett bygg som er 01.06.20. Vi håper på at 2020 blir et produktivt år og vi vil takke for godt naboskap i året som har gått.

Nettsiden er blant annet oppdatert med revidert fremdriftsplan. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller kommentarer.

Støyende arbeider – fundamentering

I ukene 42 til 45 (14.10.19 – 09.11.19) vil det bli utført fundamenteringsarbeider i Urtegata 9. Støynivået vil være noe tilsvarende det vi har erfart ift. tidligere spuntarbeider. Vi forholder oss til støydispen fra Bydelsoverlegen.

Ved spørsmål – ta kontakt med morten.nerli@vedal.no

Støyende arbeider uke 37-39

Mellom onsdag 11/9 og onsdag 25/9 vil vi vibrere ned spunt i Urtegata. Støybildet er tilnærmet likt det vi erfarte tidligere i sommer. Vi skal gjøre det vi kan for å minimere støyen og forholder oss til støydispen gitt av Bydelsoverlegen.

Ved spørsmål ta kontakt med morten.nerli@vedal.no.

Beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Stenging av vei 26.08 – 27.08

Vi monterer i disse dager byggheis i Norbygata. Deler av gaten vil i den forbindelse holdes stengt mandag og tirsdag. Kjøring inn/ut av parkeringsanleggene vil fungere som før. Beklager ulempen dette måtte medføre.

Leietaker signert!

Høyskolen Kristiania har inngått avtale med Eiendomsspar om å leie 10 000 kvadratmeter i Urtekvartalet. Urtekvartalet vil sammen med Westerdals tidligere hovedkvarter på den andre siden av Akerselva huse landet største kunstfaglige utdanningstilbud. Vedal ser fram i mot et godt samarbeid med Høyskolen Kristiania som etter planen skal overta sine lokaler sommeren 2021.

Problemer med nyhetsbrev

Vi har fått tilbakemelding på at enkelte opplever problemer med nyhetsbrev-funksjonen. Send en e-post med navn og e-postadresse til morten.nerli@vedal.no hvis du også opplever problemer så sørger vi for at du blir lagt til manuelt.

Naboinformasjon

Vi er godt i gang med riving og grunnarbeider i Urtegata 9 og i den forbindelse ønsker vi å spre litt informasjon.

Det er hengt opp en postkasse på informasjonstavle ved «Port 1». Her er det mulig å komme med eventuelle innspill og tilbakemeldinger. Tilbakemeldingsskjema er under utarbeidelse og vil bli publisert på nettsiden og hengt opp på informasjonstavle ved ferdigstillelse. Elektroniske tilbakemeldinger sendes til christopher.simonsen@vedal.no.

Link til infoskriv og hovedfremdriftsplan fra byggeledelsen finner dere under.

Velkommen!

Velkommen til informasjonssiden for prosjektet Urtekvartalet – Fabrikken.

Her vil det bli publisert informasjon rundt byggeprosessen i Urtegata 9.

Vil dere ha varsler hver gang det blir publisert noe nytt på nettsiden? Skriv inn navn og e-postadressen under «Abonner på nyhetsoppdateringer» på høyre siden av «Hjem-fanen»