Ferdig utgravd tomt

Etter flere måneder med graving og uttransport av masser, er nå endelig nederste nivå nådd på hele tomten. Litt over 22 000 m3 har blitt kjørt vekk og vi er nå godt i gang med støping av bunnplaten og yttervegger i kjeller.

Det er tidvis mange kraner på plassen som tar opp litt plass i gatene, men disse vil om et par ukers tid bli erstattet av en ektra tårnkran. Montasjen av denne vil pågå i et par dager og vil kreve noe omlegging av trafikken i Nordbygata. Vi kommer snart med mer info ang dette.

Nystøpt bunnplate (27/10/2022).