Demontert fasadestillas

De utvendige byggheisene og fasadestillaset er ferdig demontert rundt hele bygget og alle glassene er endelig heist på plass. Videre kommer vi til å jobbe for fullt med å ferdigstille montasjen av kledningen før sommeren så utomhusarbeidene kan slippe til med brostein, møblering og plantekasser .

Demontert fasadestillas (08/05/2024).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Fremdrift fasadearbeider

Arbeidene med fasaden til Veksthuset er godt i gang og stillaset rundt bygget rives fortløpende i økende frekvens. Pr i dag er det mulig å få en forsmak av ferdig fasade mot Urtegata, dog er det den fasaden som vil ferdigstilles sist av hensyn til gatearbeidene. Fasadearbeider pågår nå for fullt på de resterende sidene av bygget. Planlagt ferdigstillelsesrekkefølge er hhv. Urtepassasjen, Nordbygata, Nydalsveien og som sagt avsluttes det med Urtegata. Med andre ord utføres arbeidene med klokken hvor start og slutt er på hjørnet Urtegata/Urtepassasjen.

Fasaden til Veksthuset er i sin helhet svært kompleks og består av flere kompliserte prosesser. Nøyaktigheten på forarbeidet og underliggende konstruksjon er essensielt for et godt resultat da det ikke er noen justeringsmulighet på de ytterste fasadekassettene.

Pågående fasadearbeider (12/02/2024).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Omkjøring for demontering av tårnkran

Fredag 12. januar skal tårnkranen på prosjektet demonteres, og det vil være behov for omkjøring frem til arbeidet er fullført. En stor mobilkran vil bli brukt for jobben, og denne vil bli plassert i Nordbygata, foran nedkjøringen til P-huset. Dette vil hindre gjennomkjøringen mellom Nylandsveien og Motzfeldts gate. Fortauet holdes åpent for fotgjengere, og tilkomst til Nordbygata P-hus vil være via innkjøringen i Breigata.

Omkjøringen vil bli skiltet, og sperringer settes opp fra kl. 11:00 på fredag. Det er planlagt at dette vil bli tilbakestilt i løpet av ettermiddagen mandag 15. januar.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no

Støyende arbeid

Torsdag og fredag 12-13 oktober er det planlagt arbeid på plassen som vil generere en del støy.
Arbeidstiden for dette vil begrenses til 0800-1700 og med én time pause fra 1100-1200.
Se ytterligere informasjon i vedlagt skriv.

Vi beklager på forhånd ulempen dette vil medføre og oppfordrer til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål eller innspill.

Anders R Elgen, arbeidsleder
950 84 197 – anders.elgen@vedal.no
Øivind Rydén, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no


Ferdig råbygg og demontering kran

Råbygget er ferdigstilt og Veksthuset har kommet opp i sin fulle høyde. Arbeidene med tetting av klimaskallet følger tett på for å kunne starte innredningen av det nye kontorbygget.

Ettersom elementmontasjen er ferdig, er det ikke lenger behov for to tårnkraner på plassen og den første tas ned allerede denne uken. Det er planlagt å bruke fredag og lørdag på demonteringen. Alt arbeid vil pågå innenfor byggeplassens inngjerding uten behov for ytterligere avsperring av området rundt.

Utsikt fra byggets tak (23/08/2023).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Ferdigstillelse kjeller

Etter litt mer enn 1 år med utgraving og betongarbeider, er nå Veksthusets to kjelleretasjer ferdig. Montasjen av det resterende råbygget fra plan 1 og oppover er i full gang og konturen av kvartalets nye bygg kommer raskt til syne i ukene og månedene frem til august.

Søylemontasje i plan 2 (11/05/2023).

Denne perioden kommer til å være preget av et stort antall leveranser med tungtransport hver dag for å holde følge med montasjelagene. Vi forsøker å tilrettelegge logistikken etter beste evne med hensyn til annen trafikk rundt plassen.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Utvidet arbeidstid

Fra mandag 20 februar og omtrent én mnd fremover kommer det til å være pågående arbeid på prosjektet utover normal arbeidstid.
Planlagt arbeidstid vil være frem til 2200 i hverdagene.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no

Oppstart elementmontasje

Arbeidene med kjelleren går sakte men sikkert fremover og det nye året ble åpnet med oppstart av elementmontasje. I dag ble de første hulldekkene lagt, og man kan begynne å se plan U1 ta form.

Elementmontasjen vil pågå parallelt med plasstøpte betongarbeider frem til kjelleren er ferdig. Deretter vil hastigheten på montasjen økes for de resterende etasjene.
Det vil derfor bli mye tungtrafikk til prosjektet de neste månedene, men vi jobber for å påvirke annen trafikk i minst mulig grad.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Montasje hulldekker (11/01/2023).

Omkjøring til Nordbygata

Grunnet gravearbeider for nedsetting av nye kummer, vil innkjøringen til Nordbygata fra Nylandsveien sperres av i noen uker. Fortauet på den ene siden vil fortsatt kunne brukes og inn/ut-kjøring til Nordbygata P-Hus vil holdes åpen. Det vil bli skiltet om via Heimdalsgata i perioden, som vist i kartutsnittet under.

Kjørefeltene sperret mellom den røde merkingen.

Vi beklager ulempen dette måte medføre og vil forsøke å åpne gaten igjen så fort som mulig. For spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no

Ferdig utgravd tomt

Etter flere måneder med graving og uttransport av masser, er nå endelig nederste nivå nådd på hele tomten. Litt over 22 000 m3 har blitt kjørt vekk og vi er nå godt i gang med støping av bunnplaten og yttervegger i kjeller.

Det er tidvis mange kraner på plassen som tar opp litt plass i gatene, men disse vil om et par ukers tid bli erstattet av en ektra tårnkran. Montasjen av denne vil pågå i et par dager og vil kreve noe omlegging av trafikken i Nordbygata. Vi kommer snart med mer info ang dette.

Nystøpt bunnplate (27/10/2022).