Omkjøring til Nordbygata

Grunnet gravearbeider for nedsetting av nye kummer, vil innkjøringen til Nordbygata fra Nylandsveien sperres av i noen uker. Fortauet på den ene siden vil fortsatt kunne brukes og inn/ut-kjøring til Nordbygata P-Hus vil holdes åpen. Det vil bli skiltet om via Heimdalsgata i perioden, som vist i kartutsnittet under.

Kjørefeltene sperret mellom den røde merkingen.

Vi beklager ulempen dette måte medføre og vil forsøke å åpne gaten igjen så fort som mulig. For spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt.

Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no
Christian Martinussen, produksjonsleder
412 41 387 – christian.martinussen@vedal.no