Støyende arbeider uke 37-39

Mellom onsdag 11/9 og onsdag 25/9 vil vi vibrere ned spunt i Urtegata. Støybildet er tilnærmet likt det vi erfarte tidligere i sommer. Vi skal gjøre det vi kan for å minimere støyen og forholder oss til støydispen gitt av Bydelsoverlegen.

Ved spørsmål ta kontakt med morten.nerli@vedal.no.

Beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.