Oppdatering om gatearbeider 31.05.2024

Gatearbeidene nærmer seg innspurten på flere fronter. Vi har nå arbeider i Urtegata, Nylandsveien og Urtepassasjen.

I Urtegata vil vi i løpet av juni starte med komplettering av arealene slik at de blir helt ferdige. Med dette arbeidet vil de siste kantsteinene komme på plass i bedene, i tillegg vil bedene kompletteres med planter og trær.

I Nylandsveien arbeider vi med fortau og kantstein slik at veien er klar til Oslo kommune skal gjøre endringer på kjøremønsteret sitt grunnet stenging av ring 1, som følge av utbyggingen av regjeringskvartalet. Disse arbeidene er i full gang og det utføres nå gravearbeider på samme måte som vi gjorde i Urtegata i vinter.  

I Norbygata gjenstår siste lag med asfalt og endring av kantsteinslinje mot byggeprosjektet. Dette arbeidet vil starte etter fellesferien og ferdigstilles fortløpende.

Ferdigstillelse av arbeidene vil skje i rekkefølgen Urtegata (gul) – Urtepassasjen (grønn) – Nylandsveien (blå) – Norbygata sammen med areal inn til nybygget (rosa).

Rekkefølge ferdigstillelse gatearbeider.

Mandag 3. Juni og tirsdag 4. Juni vil vi stille opp en mobilkran som skal løfte sedum opp på taket. Den vil stå her som vist under. Etter kranen er kjørt bort vil kjøring til alle garasjene i Urtegata foregå fra Motzfeldtsgate til gatesteinen er montert opp til Nylandsveien.  

Onsdag 5-7 Juni vil kranen flyttes til område mot Norbygata for å fortsette arbeidene med sedum.

Vi begynner virkelig å se konturene av hvordan område vil se ut etter prosjektet er ferdig. Vi synes områdene blir svært flotte med fine materialer.

Legger ved noen bilder som viser noen av arbeidene som er utført til nå.

Urtegata

Produksjon i Urtepassasjen med legging av stein, varmesløyfer og oppbygging av grunn.

Ferdige steinoverflater i Urtepassasjen, gjenbrukt stein koblet sammen med ny stein.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for gatearbeidene i Urtegata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no