Demontert fasadestillas

De utvendige byggheisene og fasadestillaset er ferdig demontert rundt hele bygget og alle glassene er endelig heist på plass. Videre kommer vi til å jobbe for fullt med å ferdigstille montasjen av kledningen før sommeren så utomhusarbeidene kan slippe til med brostein, møblering og plantekasser .

Demontert fasadestillas (08/05/2024).

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt:

Øivind Ryden, produksjonsleder
951 20 287 – oivind.ryden@vedal.no
Christopher Simonsen, prosjektleder
476 16 767 – christopher.simonsen@vedal.no