Oppdatering på gatearbeider i Urtegata

Vi kan meddele at første fase av arbeidene i Urtegata er ferdig. Vi har gravd ned 1 meter og byttet ut gamle masser med nye. I tillegg har vi gjort ferdig deler av de permanente dekkene inn mot bygningene (se oversiktsbilde 5. desember). Vi kan se konturene av hvordan gaten vil se ut når vi er ferdige, selv om vi må vente til sommeren med å få plantefelt og bed ferdige.

Mandag ettermiddag, 11.12.23, vil kjøremønsteret inn til eiendommene endre seg fordi det skal legges storgatestein nederst i gaten. Bilde under illustrerer inn- og utkjøring til eiendommene. Det lysegrå feltet illustrerer hvor vi skal legge storgatestein.  

I uke 52 skal SL Stenlegging ha ferie og da vil det ikke være gravearbeider i Urtegata.

Etter nyttår vil arbeidene fortsette i den øvre delen av Urtegata. Da skal vi i gang med massutskiftning, slik som vi har gjort i den nedre delen av gaten. I tillegg til dette vil arbeidene med de ferdige dekkene fortsette oppover gaten, fra Motzfeldts gate i retning Vahls gate.

Som tidligere vil beboere ha mulighet til å kjøre til sine boliger fra enten Vahls gate eller Motzfeldts gate. Vi orienterer om endring av kjøremønster fortløpende. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Legger ved noen bilder som viser noen av arbeidene som er utført til nå.

Oversiktsbilde 5 desember.

Ny storgatestein ved innkjøringer og midt i gaten fra Portugal.

Den gamle gatesteinen i Urtegata er gjenbrukt som den nye overflaten.

Avslutning mot Urtegata 22.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for gatearbeidene i Urtegata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Oppdatering gravearbeider i Norbygata

I morgen 21. juni blir Norbygata skiltet med stenging grunnet arbeider. Område som vil stenges er begrenset og beboerne kan kjøre inn til seg selv som vist med de røde pilene i bildet i denne posten. Det ene fortauet i Norbygata vil være åpent slik at gående kommer forbi, se grønnstiplet linje. Etter hvert som arbeidene ferdigstilles, vil arbeidsområde flytte seg nordover i gaten.

Arbeidenes varighet vil være noe forlenget grunnet at vi ikke kom i gang så tidlig som opprinnelig planlagt. Det vil være arbeider i Norbygata frem til fellesferien og noen arbeider i august før vi fortsetter arbeidene i Urtegata.

Arbeidene i Norbygata omhandler bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13.

Når vi sperrer gaten i Norbygata vil Urtegata bli åpnet med enveiskjøring fra Motzfeldts gate til Nylandsveien.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no

Oppstart gravearbeider i Norbygata

24. mai starter arbeidene i Norbygata med bygging av ny veibane og nytt fortau mot Høyskolen Kristiania i tillegg til reasfaltering av fortau mot Norbygata 1, 3, 9 og 13. Arbeidene vil starte fra Norbygata 13 og gå stegvis nordover. Se skisse under for planlagt inndeling av arbeidene.

Arbeidene i Norbygata vil vare fra 24.05 frem midten av juli. Gaten vil bli stengt i hele bredden og gående og kjørende må følge skilting som blir oppsatt med prosjektets start. Vi planlegger med at trafikken blir omdirigert via Heimdalsgata.

SL Stenlegging AS vil utføre gravearbeidene. Arbeidsområdet vil bli sperret av med byggegjerde, det er viktig at denne sperringen respekteres. Beboere vil bli sikret tilkomst til dørene sine og vi prioriterer å holde innkjøringen til garasjene åpen så langt det lar seg gjøre. Arbeid foran dører og garasjer gjøres så effektivt i tid som mulig slik at belastning på naboer blir minst mulig. Dersom det er behov for å sperre innkjøringer eller dører vil den aktuelle nabo bli varslet i god tid.

Det vil komme løpende oppdateringer på arbeidene på nettsidene til prosjektet.

Første fase, markert med grått (Fase 1-01), starter 24. mai og pågår ca. 2,5 uker.

Ved spørsmål eller tilbakemelding ønsker vi at dere tar kontakt.

Audun Ofte, leder for arbeidene i Norbygata
952 41 430 – audun.ofte@vedal.no